Mestringsvejen

28-10-2020

 

 

 

MESTERSKABETS VEJ

 

 

Del 1

 

HJERTETS VEJ

 

 

 

LEKTION 1

 

VEJEN, DER KALDER DIG HJEM

 

 

Jeshua

Kære venner, jeg kommer frem for at dvæle hos jer, hvor I mener I befinder jer.

Jeg kommer ikke for min egen skyld, men for jer. Jeg kommer ikke for at belære jer, men for at elske jer, indtil I vælger fra dybden i jeres egen væren at fjerne enhver illusion, I nogensinde har fæstet lid til og huske sandheden, som alene er sand.

For i den time er der faktisk en transcendens af alt det, der kender begrænsning.

Der er en transcendens af alt det, der kender til det, der kommer og går, fødsel og død.

Der er kun Kristus-sindet, inden for hvilken hver enkelt af os - som en gnist af guddommeligt lys, som en solstråle mod solen - hviler evigt i perfekt samvær og kommunikation.

Den store hemmelighed er, at dette er jeres virkeligheds tilstand. I hvert øjeblik forbliver I i perfekt samvær med hele skabelsen, da alle ting kun er midlertidige ændringer af den ene grundlæggende energi, som jeg har valgt at kalde Kristussind, Faderens afkom.

Kære venner, jeg kommer til det sted, hvor I vælger at være. Og hvis I vælger at åbne dette sted i hjertet og i sindet, hvor I kan kommunikere med mig direkte, vil jeg også møde jer der.

Det, der derefter er vigtigt i begyndelsen er, at overveje denne enkle kendsgerning:

Jeres oplevelse er altid effekten af, hvor I vælger at fokusere opmærksomheden af jeres bevidsthed, som i sig selv er for evigt ubegrænset og omfavner alle de mange dimensioner af skabelsen.

I bliver i det, der omfavner alle ting, på alle måder og til enhver tid.

I sandhed kender I ikke adskillelse, fødsel eller død, gevinst eller tab.

Når I fokuserer jeres opmærksomhed på at læse disse ord, skal I genkende, hvordan I som et uendeligt væsen bevidst har valgt at deltage i en form for oplevelse.

I vil læse ord, der har bestemte betydninger for hver af jer. Og I vil hver farve det med en betydning i henhold til den opfattelse, I har valgt at værdsætte

Betyder det, at nogle er foran og nogle bagud?

Det ser kun ud på den måde. I virkeligheden er hver af jer ens.

Hver af jer vælger fra jeres uendelige frihed at tiltrække jer selv visse vibrationsfrekvenser, bestemte former eller oplevelseskvaliteter.

Den frihed er det, I altid dvæler i, fra før denne verdens grundlæggelse og længe efter at denne verden ophører med at være.

I hvert eneste øjeblik kan I ikke blive et offer for det, I ser, og intet er uden for jer. Det, I oplever, har I direkte og bevidst kaldt til jer selv.

Hvis I tænker "Jeg kan ikke lide, hvad jeg har kaldt til mig selv," er det helt fint. For I har da kaldt oplevelsen af at være i bedømmelse af jer selv til jer.

Blot se med et barns undren og se, hvordan det føles og spørg jer selv, "Er dette en energi, jeg ønsker at fortsætte i, eller vil jeg vælge noget andet?"

For i sidste ende, når alle mulige valg inden for drømmen om adskillelse er blevet taget, er blevet smagt, er blevet mærket og blevet kendt, kommer der endelig den stille, stille Ånds stemme, der taler gennem sjælen, hviskende om den ene sandhed, den ene virkelighed, den ene kærlighed, den ene fred og den salighed, der er kontinuerlig.

Så begynder sjælen at vende sig fra tingene i denne skabte verden. Den begynder at trække sin opmærksomhed tilbage fra sine tilknytninger til alle de ting, den har kaldt til sig. Den begynder at overskride sin følelse af identifikation med de vibrationsfrekvenser, den kun havde ment at lege med og derefter tog seriøst.

Det er seriøsitet i sindet, der skaber egoet. Og det er seriøsitet, der opretholder vibrationerne i det, I ikke længere ville vælge at opleve inden for jeres væsen, inden for jeres sjæl.

Når I som sjælen - den individuelle guddommelige gnist - begynder at vælge at trække opmærksomheden og tilknytningen tilbage, som I har lagt på alle ting, når I lærer at forenkle arten af jeres egen bevidsthed, når I indser, at I kan overgive jer til noget, som ser ud over jer og at I kan underholde den vanvittige tanke om at have tillid til det usynlige, kommer I mere og mere til at blive mindre og mindre.

Når I bliver mindre og mindre af det, I troede, at I var, bliver I modsat mere og mere af det, som jeres Fader skabte jer til at være - tanken om perfekt kærlighed i form, en kanal, et simpelt befordringsmiddel, gennem hvilket Åndens kærlighed kan skinne frem.

Jeres eneste opgave bliver pudsning af jeres vinduer, polering af jeres gulve og lugning af jeres have, så lyset kan strømme uhindret igennem.

I finder ikke længere behovet for at forsvare opfattelser, I havde identificeret inden for fejl.

I vil virkelig vide, hvornår I er kommet i den tilstand af opvågnen.

For I vil være i stand til at se på alle skabte ting, som I nogensinde har oplevet, alle reaktioner, I nogensinde har haft i sindet, alle opfattelser, alle domme, alle ønsker, som I nogensinde har holdt for nogen eller noget. Og når de opstår i jeres sind, vil de ikke forstyrre jeres fred. Og I vil smile.

I vil se, at der inden for jeres bevidsthed er opstået al hellighed og al djævelskhed. I har været både helgen og synder. Og jeres lykke og jeres ulykke har kun været en effekt af, hvor I valgte at rette jeres opmærksomhed.

Faktisk, elskede venner, kommer jeg frem for at møde jer, uanset hvor I er, fordi jeg har valgt at bruge den uendelige bevidsthedskraft, der er givet mig af Faderen - ligesom den er givet jer - for at opdage, hvor dyb glæde kan være, når sindet kun er fokuseret på at se fra og kun se Kristi sind.

Derfor har jeg kaldt al mangfoldighed af oplevelser til mig selv - selv når jeg gik over jeres elskede jord som en mand - til at udfordre mig selv, til at teste mig selv, at træne mig op til at stige over, at transcendere alle mulige oplevelser, der kunne distrahere mig fra erindringen om, hvem jeg er.

For øvrig var min korsfæstelse simpelthen højdepunktet i mit eget direkte valg, der blev udfordret af begivenhederne i rum og tid, så jeg inden i mig selv kunne dyrke evnen til at se fra og kun se den perfekte renhed i Kristus-sindet.

Pointen jeg prøver at vise er, at det I oplever i jeres følelser og sind, i hvert øjeblik og virkningerne - i mindre grad - i kroppen, er der, fordi I fra jeres uendelige frihed simpelthen har valgt den oplevelse til at fokusere jeres opmærksomhed på, så I kan se, hvad virkningerne er.

Sindssygen kommer ikke fra at have valgt at se noget andet end Kristi sind.

Sindssygen, som I oplever som jeres smerte, jeres lidelse, jeres søgen og jeres dramaer kommer kun fra jeres forkerte valg ved at blive identificeret med det, der opstår inden for jeres opmærksomhed.

I mister derfor synet af uskyld. For alle begivenheder er helt neutrale, og I kan frit se dem, som I vil.

Når et barn fødes - og mange af jer, der er mødre, ved det - kan I opleve en dybde af glæde, som er ubeskrivelig.

På samme måde kan I også opleve frygt og begrænsning ved tanken om at skulle være ansvarlig for et barn.

Når en elsket dør og I oplever sorg og lidelse, kan I være sikker på, at det er fordi I har valgt at skabe opmærksomhed. Så alt, hvad I kan se er tabet af en animeret krop og derved overbevise jer selv om, at I er blevet adskilt fra den elskede.

Jeg taler af erfaring, at adskillelse er en illusion.

Når døden forekommer på jeres plan, har I i samme øjeblik stadig styrken til at vælge at erkende, at noget er ændret og at flytte jeres opmærksomhed til et andet plan, som kroppen aldrig ville kunne indeholde.

Et, hvor I opfatter og hører og kommunikerer med den gnist af guddommeligt lys - sjælen - der ser ud til at have opgivet ideen om at prøve at holde en fysisk form animeret.

Dette er bydende nødvendigt. Faktisk er det det allerførste trin i Hjertets Vej.

 

DET FØRSTE TRIN I OPVÅGNEN

Det første trin i opvågnen er at lade sindet være opmærksom på denne grundsætning:

Intet, som I oplever, skyldes noget uden for jer.

I oplever kun effekten af jeres egne valg.

I løbet af den første del af dette kursus bygger vi lektion for lektion på, hvad jeg vælger at kalde hjertets vej. Det er den vej, der er ukendt for verden.

Det er en vej ukendt for mange, der kunne kalde sig åndelige lærere. For det er ikke en måde at hvile på eller blive afhængig af magiske midler.

Det er snarere den vej, der i jer kultiverer beslutningen om at vende jeres opmærksomhed mod jeres eget sind, mod jeres egen opførsel, mod det, der er sandt og virkeligt for jer, øjeblik på øjeblik.

At studere det, at overveje det, føle det, at trække Åndens lys igennem det og konstant omskole sindet, så det påtager sig et fuldstændigt ansvar i hvert øjeblik.

Hvorfor er dette nødvendigt?

Fordi uden det kan der ikke være nogen fred. Uden det kan I ikke overskride de falske identifikationer, I har valgt.

I er nødt til at komme til det punkt, hvor I siger til jer selv:

”Jeg har gjort dette mod mig selv. Jeg gjorde det; Jeg må rette det. Ingen har skylden. Verden er uskyldig.”

I de følgende lektioner vil vi kommunikere de finere punkter på Hjertets Vej mere og dybere med jer. For det er den vej, der blev lært mig.

Det er den vej, der medfører omvendelse af enhver tanke, I nogensinde har haft om nogen eller noget. Det er den vej alene, der giver jer mulighed for at gå tilbage gennem nåleøjet og komme til hvile i den perfekte fred, som I er udsprunget fra.

Hjertets Vej er ikke intellektets vej. For faktisk var dette aspekt af sindet aldrig designet til at være jeres herre. Det var designet til at være den ydmyge, og - hvis I vil undskylde udtrykket - meget dumme tjener af det vækkede hjerte.

Hjertet er det, der føler alle ting, omfavner alle ting, stoler på alle ting og tillader alle ting. Hjertet er det, i hvilket sjælen hviler evigt. Hjertet er det, der er uden for rum og tid og er den lysgnist i Guds sind, der kaldes Kristus.

Kun i det finder I den ro, I søger.

I vil opdage, at opvågningens vej ikke er en undgåelses-vej, men en vej til sandhed.

Det er ikke en vej til udførelse og stolthed, men en vej til at frigive ethvert håb fra bevidstheden og ethvert ønske om at være speciel - at se jer selv som have gjort fremskridt - så I kan slå jer med en knytnæve for brystet og sprede halefjerene.

Det er en overskridelse af håbet om på en eller anden måde at få Guds opmærksomhed, så han ser på jer og siger:

”Åh, du har været sådan en god person. Ja, vi vil give dig mulighed for at komme ind i Riget nu.”

Det er en måde, hvorpå I kommer til at kultivere - uanset jeres indre oplevelse eller grad af opvågning - viljen og kunsten at vende tilbage til enkelhed med tomhjernethed og manglende viden med hvert eneste åndedrag.

Det er en livsstil, hvor alle ting og alle begivenheder bliver et aspekt af jeres meditation og jeres bøn, indtil der igen er etableret i jer den sandhed, der altid er sand:

Ikke min vilje, men din ske. For af mig selv gør jeg intet.

Men Faderen gør alle ting gennem mig.

Forestil jer så en tilstand af at være, hvor I går gennem denne verden, tilsyneladende lignende alle andre og alligevel er I rummelige indeni. I er tomme indeni.

I sandhed begærerr I intet, selvom I tillader begær at bevæge sig igennem jer. Og I genkender det som Faderens stemme, der leder jeres personlighed, jeres følelser og endda kroppen til de steder, begivenheder, mennesker og oplevelser, hvorigennem forsoningens gobelin bliver vævet, gennem hvilket alle Guds børn kaldes hjem igen.

I stoler på den komplette strøm af det, uanset om I bliver bedt om at holde en tale foran ti tusinde mennesker, eller I bliver bedt om at fortælle en ven sandheden om jeres følelser, eller om I bliver bedt om at feje gaderne og leve tomhændede. For i sandhed tillader det sind, der stoler på kilden til dens skabelse, alle ting, stoler på alle ting, omfavner alle ting og transcenderer alle ting.

Når I føler frustration og angst, kan I være sikker på, at det er fordi, I har besluttet ikke at stole på sandheden. Og sandheden er simpelthen dette:

Kun Guds frelserplan kan arbejde for jer. Jeres måde vil altid mislykkes. For jeres vej begynder med den illusoriske og sindssyge antagelse, at I er et adskilt væsen fra Guds sind og derfor må dirigere jeres egen kurs.

For hvis I er syge og ikke i fred med jer selv, hvorfor beslutter I da, at I ved, hvordan man skaber fred? Det kræver stor ydmyghed at acceptere det første trin på vejen:

Jeg har gjort alt dette; Jeg må gøre det ugjort. Men jeg har ingen idé om, hvordan jeg gjorde det. Derfor må jeg overgive mig til noget andet.

Jeg giver jer denne tanke, og jeg vil bede jer om at overveje den godt:

Hvad hvis hele det liv, I lever og enhver oplevelse, der kommer til jer nu, lige fra det øjeblik, I besluttede: "Jeg er nødt til at vågne her," blev sendt direkte til jeres Fader, fordi jeres Fader ved, hvad der er nødvendigt for at løsne sig inden for jeres bevidsthed for at give jer mulighed for at vågne?

Hvad hvis de ting, I er imod, er selve springbrættet til jeres hjemkomst?

Hvad hvis I opnåede en modenhed ad denne vej, hvorved I endelig var villige til at lade tingene være, som de er?

Hvis det var nødvendigt at feje gaderne, tog I bare en dyb indånding og sagde: "Fader, du kender vejen hjem," og begyndte at feje. Og op i sindet kommer tanken, ”Åh herregud, jeg vil ikke blive genkendt. Jeg vil ikke skille mig ud. Folk tror ikke, jeg er speciel, hvis jeg bare er en gadefejer. ”

Alligevel erkender I, ”Ah-ha, ikke underligt, at min Fader vil have mig til at gøre dette. Jeg er nødt til at spule dette op, så jeg kan se på det, dis-identificere mig fra det og lære at være tilstedeværelsen af kærlighed i gydens fejning.”

I sandhed siger jeg jer, at den mindste blandt jer - efter jeres opfattelse - allerede er lig med den største. Og der er ingen blandt jer, der er mindre end jeg.

Hjertets Vej begynder med at acceptere den ydmyghed, at I har skabt en masse rod i jeres bevidsthed. I har skabt en labyrint og gået vild i den, og I kender ikke vejen tilbage.

Det begynder med at acceptere, at af jer selv kan I intet gøre. For alt hvad I har formået at opnå, er skabelsen af en hel masse sindssyge dramaer, der forekommer intetsteds undtagen inden for jeres sinds felt.

De er som kimærer*, som drømme.

I virkeligheden er der ingen forskel mellem en vågnet tilstand - hvor I ville være leder af jeres liv - og de drømme, I har, når kroppen sover om natten. De er begge de samme.

Jeg vil gerne lede jer til fred, selve den fred, der evigt transcenderer forståelsen af verden.

Jeg ønsker - fordi min Fader ønsker det gennem mig - at bringe jer helt til det sted, hvor jeg er, for at I måske opdager, at der er nogen, der kom der før jer.

Og når I ser nøje efter, vil I sige, ”Åh, det er jo mig Selv. Jeg har altid været der, men jeg har glemt det.”

Ved slutningen af alle rejser, ved slutningen af al renselse - og rent faktisk er renselse stadig nødvendig - vil I opdage, at det at vågne betyder at have rejst ingen steds. Det betyder at være kommet til et mål, der aldrig har ændret sig.

Opvågnen er blot erindring. Men det er ikke blot en erindring af intellektet. Det er ikke en idé, som I ville forstå ideer.

Det er en idé, der vibrerer gennem hele jeres værensfelt, så selv kroppens celler - mens kroppen alligevel forbliver samlet i sin nuværende form - vågner op og slapper af i Sandheden, der altid er sand.

Hvis I var en gartner, ville I da ikke kultivere kunsten at luge jeres have? Ville I ikke se efter om jorden har den rette fugtighed? Ville I ikke holde øje med skyerne i horisonten og dagens varme? Ville I ikke dække de sarte planter, der har brug for beskyttelse, mens de vokser sig stærke?

Og hvis de, der ville komme ikke ville respektere jeres have, ville I da ikke bede dem om at forlade den eller bygge et midlertidigt hegn, indtil haven er stærk nok, indtil den bryder frem med tilstrækkelig frugt til, at I kan give til dem, der ikke respekterer den?

Vær derfor, en klog gartner. Dyrk en dyb kærlighed og respekt for jer selv, for I er ikke her for at "fikse" verden. I er ikke her for at "fikse" jeres bror eller søster.

Det er kun kærlighed, der helbreder.

Og indtil I helt har elsket jer selv ved at have renset sindet for enhver fejlagtig tanke, I nogensinde har haft - indtil I har elsket jer selv - elsker I ikke rigtigt nogen eller noget.

Undtagen i de korte øjeblikke, hvor I i et ubevogtet øjeblik lader Guds kærlighed skinne frem gennem jer så hurtigt, at I ikke engang er klar over, hvad der skete!

Den kloge gartner dyrker en bevidsthedstilstand, hvor Guds kærlighed er uhindret.

Kære venner, de af jer, der har valgt at besvare en kalden om at deltage på denne vej, med denne familie, hvis I vil gøre jeres tilsagn i at stole på jeres Skaber for at have sat jer på en vej, der kan føre jer hjem, vil I virkelig komme hjem.

Men engagement betyder, at I ikke behøver at forlade værelset, når råbet begynder.

Råbet, vi taler om, er råbet i jeres eget sind, i jeres egen krop, inden for jeres egne følelser.

Det betyder, at I vil blive ved disse ting ved at være ærlig overfor dem og elske jer selv for altid at have magten til endda at skabe sådanne vanvittige opfattelser af jer selv og verden omkring jer.

Hjertets Vej er den sidste vej, som enhver sjæl kan komme ind på.

Der er mange stadier af opvågnen. Der er mange veje, der kan være fulgt. Men i sidste ende fører ”alle veje til Rom”, som de siger.

I sidste ende må hver sjæl finde sin vej ind i Hjertets Vej.

Hver sjæl skal vende tilbage til sandheden, at det er tid til at tage ansvar; at lære at kultivere evnen til at se på den dybe og ondskabsfulde sorthed af det, jeg har kaldt ”ego”, som ikke er andet end fornægtelsens sump.

Det er det, der mangler lys.

Begynd at bringe lys tilbage til det ved blot at iagttage jeres eget sind, jeres egen opførsel og jeres egne reaktioner med en følelse af forundring, med en følelse af uskyld og med en følelse af barnlighed. For er det ikke skrevet, at I igen skal blive et lille barn for at komme ind i Kongeriget?

Det lille barn undrer sig blot over det, det ser og siger: ”Sikke noget?”

Kan I forestille jer, at I ser på de dybeste, mørkeste dele af jeres egen skygge, jeres egne benægtelser og være i stand til at sige, ”Sikke dog noget!"

Husk, at alt er neutralt og alt hvad der opstår i jeres bevidsthed ikke har indflydelse på sandheden om jeres virkelighed.

Hjertets Vej er en vej til at kultivere beslutningen om at blive identificeret med Lyset, der kan skinne alt mørke væk. Ikke ved at kæmpe med det, men ved at genkende det, omfavne det som jeres egen skabelse og vælge igen.

Hjertets Vej er den vej, jeg lærer.

Og nu begynder vi en fokuseret dybdegående undersøgelse sammen, så denne Vej kan blive etableret i jeres hellige sind.

 

HJERTETS VEJ KALDER DIG HJEM

Husk, at sandheden altid er sand. Er det ikke tid til, elskede venner, virkelig trænge at ind i ejerskabet af jeres eneste virkelighed?

Hjertets Vej kender ikke ordet undgåelse. Det kender ikke til bedrag, manipulation eller kontrol. Det kender ikke skylden, selvom det holder øje med at disse ting opstår som ekko af gamle mønstre, der nu er udgroede.

Det lærer at se dem, at genkende dem, ligesom I måske genkender visse sky-arter, der passerer over himlen. Og lærer så at vende sindets opmærksomhed på, at der måske bør tages et nyt valg.

Hjertets Vej er den vej, der kalder jer hjem. Og opfordringen kommer fra den dybe del af jeres sjæl, der stadig ligner Ånden, som forbliver som Kristus i Guds hellige Sind.

Stol på, at I er som en solstråle til solen.

Stol ikke på de opfattelser, I har dyrket ved en fejl. I er ikke alene på den vej, I rejser og I rejser ikke adskilt fra jeres brødre og søstre.

Denne familie kan ikke kende adskillelse. For når engang kaldet til at vågne op gennem denne forbindelse er blevet anerkendt, skønt nogle legemer måske ikke kommunikerer i rum og tid, kan I være sikre på, at kommunikation forbliver og der er ingen måde at undgå det.

Vi begynder nu på Hjertets Vej. Det er på tide at træde ind i viljen til at iføre sig kappen til en, der er forpligtet til at hele enhver hindring for tilstedeværelsen af kærlighed, der måske forbliver hemmeligt skjult i dybden af den del af jeres sind, der ville kæmpe for at være adskilt fra Gud. Og at huske, at I virkelig er det Lys, der kan komme til at skinne kærligt over ethvert aspekt af mørket, I har kendt.

I løbet af dette kursus vil I lære at give hånd til djævelen og danse en lille jig** med ham og genkende hans ansigt som værende jeres eget.

Når I kan danse med det mørke, I har skabt, omdannes det mørke til en engel. Og lys holder sig ved Lys.

Vi giver jer visse meditationer og visse energi-øvelser, der hjælper med at dyrke en følelse af kvalitet i jer, der giver jer mulighed for at genkende energier, der ikke tjener jer.

Disse vil blive givet på en måde, der overstiger det, som jeres sind kan vælge at tænke om disse energier, så I mere og mere lærer at lede med kroppen, at lede med jeres følende natur, ikke jeres intellekt.

Jeres intellekt kender intet andet end de bagateller, I har skubbet ind i det, som skrald ind i en skraldespand.

Intellektet kan aldrig bringe heling til hjertet, der er forsoningen.

Det kan kun bruges til at argumentere imod de vanvittige opfattelser, I er vant til, så I måske kommer til at se, at der måske er et større gode ved at opgive jeres insisteren på at behandle intellektet som jeres gud.

Derfor, elskede venner, dans, jubl og leg ofte. Lad disse lektioner bringe alt uværdigt for Kristi Sind op i jer - enhver tanke om begrænsning, enhver følelse af uværdighed og enhver frygt.

Lad dem komme op, se på dem, omfavn dem og transmutér dem gennem jeres egen kærlighed til Selvet og gennem jeres ærlighed.

Accepter, hvor I er, og lad ikke som om I er andre steder. For de klogeste er altid de ydmygeste.

Vær I derfor elskede venner, i fred i alle ting. For vi i det, I vil kalde en ikke-legemlig tilstand, som vælger at deltage med de af jer, der beder om at blive hjulpet gennem denne vej, glæder os til at forene os med jer!

Vi glædes ved at elske jer! Vi glædes over at vente på jer til at byde jeres Selv velkommen hjem!

Jeg vil bede jer om at lukke øjnene bare et øjeblik. Tag en dyb indånding ind i kroppen og slip den. Når ånden forlader kroppen, hold tanken om, at der ikke er noget, der holder jeres ro og lykke i armslængde, der er længere værd at holde på.

Bliv engageret - fuldt engageret - i oplevelsen af lykke, selvom I har været fuldstændig engageret i ulykke, begrænsning og mangel.

Giv jeres Skaber fuld tilladelse til at feje kælderen ren.

Der er virkelig ikke noget dernede, der er værd at forsvare eller beskytte.

Det vil ske, at I vil kende den perfekte fred med tomhovedethed, ikke-videnhed.

I vil vide, hvad det betyder at være lettet for tid og blive trøstet af det, der er evigt.

Lad jer aldrig tro, at I er alene. Det er nonsens for jer at tro, at jeg ikke er med jer.

I har spurgt. Jeg har svaret. Vi er i kommunikation. Sådan er det. Og sådan er det, indtil afslutningen på al illusion.

Fred være med jer altid, Amen.

 overs. 2020

 

*   kimærer

 

** jig, folkedans

 

 

Læs videre her:

 

 

Kindle:

The Way of Mastery ~ Part One: The Way of the Heart

 

 

Bøger:

The Way of Mastery, Pathway of Enlightenment

 

 

Hjemmeside:

Way of Mastery