Mestringsvejen

 

 26-12 .2020

 

MESTERSKABETS VEJ

 

 

Del 1

 

HJERTETS VEJ

 

 

 

Spørgsmål ang. Maria

 

 

 

Spørgsmål:

Du bedes kommentere Maria og de meddelelser, der for nylig er offentliggjort, som kommer fra hende.

 

Svar:

Jeshua (Jesus)

Faktisk, elskede ven,

har du bind, som jeg kan udfylde?

Har du timer til at lytte til mig tale?

For i sandhed kunne jeg bruge al tiden til at tale med kærlighed om den, der var kendt som min mor, som altid er en intim del af mig selv. For vi forbliver selvfølgelig i perfekt kommunikation.

Denne valgte som sjæl at tillade, at acceptere at gå ind i dramaet om min egen inkarnation i verden.

Denne blev derfor sat i stand til at bringe op i sig alt, der er i modsætning til kærlighed, at se på selve vanerne ved at være mor og at transcendere disse vaner for at tjene et større billede.

Den inkarnation var den, hvor hun perfektionerede sin egen opvågnen, sin egen forpligtelse over for det, der ligger langt ud over den enkeltes bevidsthed.

Denne lever, ligesom jeg lever. Og denne har aldrig ophørt med at følge Hjertets vej - Vejen, der perfektioneres, når bevidstheden ved, jeg lever, alligevel ikke jeg, men det, der er min Faders skabelse:

Kristus-Bevidstheden alene lever gennem mig.

Hun er ekstremt aktiv i det, I kalder jeres aktuelle tidsramme. Hun taler til mange. De tilsynekomster, der er blevet registreret af det, I kalder Kirkens Store Autoritet, disse tilsynekomster er ingen fantasi. Og de vil faktisk øges.

De budskaber, hun giver, vi burde sige, som hun søger at kommunikere frem, kræver, at hendes budskab gives på en måde, der er noget anderledes end den måde, hvorpå jeg formulerer det budskab, som jeg giver jer gennem denne kanal.

Og hvorfor? Fordi den kloge lærer lærer den studerendes sprog, temperamentet, det bevidsthedsrum, de er i, og derefter taler i termer, der kan forstås.

Og så, taler hun om Jorden-ændringer. Hun taler om Guds Kærlighed.

Hun taler et sprog til mange, som I måske ikke foretrækker, men andre gør. Og alligevel er der en kunst og en færdighed og et formål.

Og hele hendes formål er det samme som mit:

At kultivere inden for enhver, der vil lytte, en tilpasning af deres opfattelser, så de kan hele deres følelse af adskillelse fra Gud og vende tilbage til Kærlighedens Sandhed og værdi-fuldhed og kraft og Nåde.

At opvække, med andre ord.

Der er mange, der hævder at kanalisere hende, som ikke gør det.

Og hvis I er opmærksom på den vibration, I føler, i de bøger, I måske læser, eller de bånd, I måske lytter til, eller andet, vil I altid kende hendes tilstedeværelse, fordi der vil være en blødhed, der vil være en mildhed, der vil være en kvalitet af perfekt moderskab, hvis I vil, hvor I føler, at I bare vil lægge hovedet til hendes bryst og opklares i kærlighedens lyksalighed.

Ved de, der ikke kommunikerer hende, men som ville elske, at I tror, at de gør, vil I altid opdage en form for indskrænkning, en følelse af egoisk energi, en eller anden følelse af frygt for fremtiden:

I må hellere gøre dette.

Dette vil ske.

Der er ingen måde at komme udenom det.

Og faktisk, som jeg gjorde den gang, elsker jeg denne dybt og ser som et strålende eksempel på, hvad bevidsthed kan være.

overs. 2020

 

 

Bøger:

 

The Way of Mastery, Pathway of Enlightenment

 

 

Hjemmeside:

 

Way of Mastery